Warunki uczestnictwa: udział w spotkaniu eksperckim jest bezpłatny, organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.

Rejestracja uczestników.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 3.10.2018 r.