10.00 – 10.15 Otwarcie spotkania

10.15 – 10.30  Polska jedną strefą inwestycyjną

          dr Janusz Michałek – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

10.30 – 10.45 Wprowadzenie do interim managementu

          dr Beata Barszczowska – Członek Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers

10.45 – 11.00 Rynek Interim Management w Polsce i na świecie

          Krzysztof Stadler – Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Interim Managers

11.00 – 11.15 CSR i systemy motywacyjne

           dr Anna Adamus-Matuszyńska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

11.15 – 12.00 Pracownicze Programy Emerytalne vs Pracownicze Plany Kapitałowe

          Piotr Żak – Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych PKO TFI S.A. w Warszawie

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 13.30 Debata ekspercka – Cała Polska specjalna strefą ekonomiczną – szanse i wyzwania dla inwestorów i menedżerów

  • dr Janusz Michałek – Prezes Katowickiej SSE
  • Łukasz Kwiecień – Wiceprezes Zarządu PKO TFI
  • Marek Zychla – Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Członek Rady Dialogu Społecznego

13.30 – 14.00 Podsumowanie spotkania

14.00 – 16.00 Networking